Created by Templates Zoo

edu comelles

València Sona / Mapa sonor i participatiu d’una València en extinció.


_

Un projecte d’Edu Comelles

Convocatòria Emergents 2015
València.


PRESENTACIÓ.

València Sona és un mapa sonor de la ciutat de València i els seus barris, creat a partir d’un procés en el qual s’entrecreuen creació sonora i participació ciutadana a partir d’una sèrie de sessions d’aprenentatge, intercanvi i posada en valor del patrimoni sonor de la ciutat de València. El projecte planteja un procés de recollida, identificació i arxiu de paisatges sonors propis dels barris de València. 

Aquest procés es durà a terme a partir d’una sèrie de trobades amb entitats locals i veïns dels barris escollits. De la mateixa manera i en paral·lel s’establiran una sèrie de sessions de gravacions de camp obertes a la participació d’artistes, músics i creadors sonors, amb l’objectiu d’apropar a la creació sonora i musical el paisatge sonor i contribuir a la creació d’un extens arxiu sonor de la ciutat de València. El resultat final d’aquest procés és materialitzarà en un mapa sonor interactiu disponible a través d’internet en el que usuaris de tot el món podran escoltar i navegar pel paisatge sonor de València i els seus barris.
_

JUSTIFICACIÓ I FONAMENTACIÓ.

València Sona naix amb la voluntat d'obrir un procés participatiu i de debat sobre la ciutat i com es percebuda pels seus veïns a través de l’oïda i l’escolta. El projecte vol posar de manifest l’importància patrimonial, urbanística i social que el paisatge sonor té sobre un territori donat. 

En el cas concret de València ens trobem amb una urbs acústicament saturada amb una sèrie de problemàtiques associades a la qualitat sonora de la ciutat que contrasten amb l’enorme patrimoni acústic i fonogràfic amb el que compta la ciutat. Aquesta i moltes altres situacions que tenen a veure amb el paisatge sonor de València seran els objectes de debat, creació i descoberta; des de un punt de vista social i artístic. Els creadors implicats en el procés aportaran la seua oïda a la forma de percebre la ciutat i el veïnat n’aportarà la vivència i l’ús públic. En conjunt s’articularà un corpus artístic i documental que oferirà una panoràmica sobre la ciutat de Valencià, de com sona, i a què volem que sone en el futur.

El projecte posarà especial émfasi en l’identificació i posada en valor aquells barris que mantenen una relació amb l’estructura paisatgística d’Horta. El projecte prestará especial atenció a aquells paisatges limítrofes en els que l’entramat urbà s’entrecreua amb entorns rural i periurbans. El projecte busca sobretot dibuixar un paisatge sonor urbà singularment autòcton on els sons d’Horta desapareixen en la trama urbana i emergeixen més enllà dels murs cosntruits en el Boom imboiliari dels Anys 60-70.

Amb la mirada posada en la continuïtat del projecte, aquest pretén ser una porta oberta a la continuïtat d’un grup de treball voluntari que continuï registrant paisatges sonors de València i n’amplie els continguts. El paisatge sonor és un material intangible i de valor patrimonial basat en el temps, per tant s’entén a través de la seua pròpia lògica interna que un Mapa sonor com el que es planteja aquí evolucione en el temps. El resultat, viu, actiu i canviant oferirà una forma dinàmica i didàctica d’entendre la València actual a través del seu patrimoni sonor i així qüestionar-la, canviar-la o redibuixar-la.

El projecte es divideix en tres fases de treball: Les sessions d’escolta activa i gravacions, les trobades participatives als barris i la construcció del mapa sonor digital. Aquestes tres fases es defineixen en l’apartat denominat “Estructura Organitzativa”.

_

OBJECTIUS.


  • La creació d’un mapa sonor de la ciutat de València a partir del registre de paisatges sonors autòctons.
  • Conscienciar, en la mesura del possible, sobre la importància de l’escolta i el paisatge sonor com a forma d’entendre i reconéixer i posar en valor la nostra societat, cultura i quotidianitat a través del so.
  • Dinamitzar a un procés participatiu que establisca un marc de reflexió sobre el model de ciutat basat en la qualitat sonora dels seus entorns.
  • Establir un grup de treball sobre el paisatge sonor que de forma activa i continuada assumesca la tasca de registrar i preservar el patrimoni sonor de València.
  • Posar en valor el paisatge sonor de València i mostrar-lo al món sumant-se al llistat de ciutats, països i regions que ja compten amb cartografies sonores.
  • Reivindicar la singularitat sonora i patrimonial del paisatge d’Horta i la seua vinculació en l’entramat urbà i periurbà.
  • Apropar la creació sonora d'avantguarda a la societat i reivindicar-la com a eina per al reconeixement, anàlisi i representació de la nostra societat i els entorns que habitem.

_

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.

Sessions d’escolta activa.

En aquest primer procés s’obrirà una convocatòria informal a creadors, músics, artistes, dissenyadors i persones interessades a endinsar-se en el món de les gravacions de camp i el paisatge sonor. Aquesta convocatòria servirà per a reunir un xicotet equip de treball que a través de quatre sessions formatives i pràctiques en l’entorn, aprendran a familiaritzar-se amb els processos tant tècnics com conceptuals de recollir paisatge sonor. Aquest procés succeirà en diferents punts de la ciutat en forma de deriva sonora on cadascun dels participants tindrà l’oportunitat de registrar diferents paisatges sonors específics i utilitzar diferents tècniques de microfonia per a tal efecte. La participació en aquestes sessions formatives serà lliure i gratuïta.

Trobades de Particiapció ciutadana i escolta activa.

El procés d’aprenentatge artístic-tècnic de les sessions d’escolta activa conviurà amb un seguit de sessions d’intercanvi i participació amb membres d’entitats veïnals dels entorns urbans escollits. Aquestes sessions de trobada es registraran, en elles, els creadors que participen en les sessions d’escolta activa podran participar activament mostrant, identificant i col·laborant en identificar els entorns sonors sensibles al veïnat i les seues problemàtiques. A partir de l’intercanvi amb els veïns s’estimarà la possibilitat de concórrer en noves gravacions als barris o dedicar una major atenció a aspectes concrets que els mateixos veïns puguen identificar i que l’equip d’enregistrament no haja fet. Durant les sessions es dedicarà un temps a explicar, escoltar i mostrar el paisatge sonor amb la idea d’apropar aquesta forma de representació i familiaritzar els col·lectius i entitats al format.

Mapa Sonor.

El conjunt de registres sonors realitzats tant en les sessions d’escolta activa com en les trobades participatives entraran a formar part del primer arxiu sonor de la Ciutat de València que es formalitzarà en un mapa sonor creat a partir de les aportacions de tots els implicats, veïns i col·laboradors. El mapa es formalitzarà en una web recolzada per la tecnologia Google Maps que permetrà l’escolta en streaming i la descàrrega dels paisatges sonors registrats. Tots els continguts de la mateixa seran de domini públic atenent a la patrimonialitat del paisatge sonor tal com s’expressa en la declaració que va prendre el Comité del Patrimoni Mundial de la UNESCO en l’any 1992.

Coordinació Veinal / Selecció dels Districtes.

A causa de limitacions pressupostàries i temporals s’ha limitat les àrees d’intervenció d’aquest projecte a quatre districtes que queden pendents de definir-se. Aquest fet s’ha deixat deliberadament obert amb la intenció de debatre’l en el cas de què la proposta siga seleccionada.

Tenint en compte l’anterior caldrà estimar un temps per a la selecció dels districtes o zones on es durán a terme les campanyes de recollida de sons. Aquest projecte posa especial émfasi en la tria d’espais en zones limítrofes de la ciutat, allí on L’Horta encara  està present en l’entramat urbà i en aquelles zones on aquesta singular relació està en perill o el propi barri pateix procesos de gentrificació o transformació que posin en perill el patrimoni sonor local. En aquest sentit es suggereixen espais com els nuclis antics de Benimaclet, Campanar, Beniferri, Cabanyal o Patraix. Prestant també  especial atenció i interés en zones en processos molt avançats i quasi irreversibles de transformació com és el cas de Malilla, Orriols, Marxalenes o La Punta.

En el cas de què el projecte reba l’ajuda per la qual es convoca, caldrà establir un procés de diàleg amb l’organització en el que establir i decidir quins seran els districtes en els quals intervenir. Igualment caldrà establir un procés de mediació i posada en contacte amb les entitats que col·laborarán en les trobades veïnals. Aquest procés requereix de la implicació dels diferents agents vinculats al projecte i la comunicació amb l’autor de la proposta.

Continuitat.

Gràcies a la permeabilitat d’un projecte com aquest és important posar de manifest que l’ànim del projecte és de, en un futur, establir ponts de diàleg amb diversos sectors de la ciutat amb la voluntat d’incloure en aquest arxiu esdeveniments singulars del paisatge sonor de València. Entre aquests, les Falles, o la Cultura de l’Aigua i els sistemes de regadiu tradicionals i el Tribunal de les Aigües; així com totes aquelles manifestacions culturals de caràcter patrimonial i singularitat declarada que la ciutat té a oferir. Tots aquests són elements que formen part del paisatge sonor de València i han de formar part d’aquest mapa, com a patrimoni immaterial, denominatiu que comparteix amb el mateix concepte de paisatge sonor.

_

EXEMPLES D'ÀUDIO._

PROJECTES RELACIONATS.

De Boca en Boca (A Qué Suena Valencia?) / La Rambleta, València. 2015.

Instal·lació sonora interactiva. 32 Altaveus, un micròfon i un sistema d'àudio generatiu construixen a partir de les respostes a la pregunta a qué sona València? un nou paisatge per a la ciutat, construït a partir de les veus dels seus veïns.

_

Mapa Sonor de Villena / Villena, Alacant. 2014

Mapa sonor col·laboratiu del casc vell de Villena. Realitzat com a part de les activitats d'un campus sobre paisatge sonor i enregistraments de camp inserit en la programació del Certamen de reactivació El Casc.

_

Mapa Sonor d’Ibias / Senda Sonora / Asturies. 2011

El Mapa Sonor de Ibias es planteja com un arxiu del paisatge sonor d'aquest territori. Després d'una estada d'una setmana en la Comarca, Palacios i Comelles han reunit infinitat d'arxius sonors que junts es presenten com un retrat costumista del que han trobat en Ibias.

_

La Ciutat Aural / València. 2010-11

La Ciutat Aural és un passeig sonor geolocalizado pel Barri del Carmen de València. El passeig sonor consta de 37 composicions sonores utilitzant com a material de base el propi paisatge sonor del lloc, que ha sigut processat seguint diferents tècniques._