Created by Templates Zoo

edu comelles

Participación en "Estat Previ" exposición organizada por la Plataforma Harakat / Inauguración 7 de Noviembre / Es Baluard, Mallorca.Sobre la fragilitat de l'estat previ:
Possibles fisicitats i noves potències de l'an/arxiu.

El projecte Sobre la fragilitat de l'estat previ: Possibles fisicitats i noves potències de l'an/arxiu neix de la necessitat de reflexionar sobre els arxius en estat previ, aquell en què per diferents motius, l'arxiu resta en un temps i un espai allunyat de la seva funcionalitat predeterminada. Sobre la fragilitat de l'estat previ posa l'atenció en l'arxiu anterior a la seva gestió, classificació i quantificació. A partir de les propostes de Pedro G Romero, Edu Comelles, Ricardo Pérez-Hita, Francesca Masoero, Nabil Djedouani, Marina Planas i Marta Sesé el projecte mostra el resultat provisional d'un diàleg que s'articula des de punts de partida, que tot i ser heterogenis, conformen una constel·lació de propostes i respostes des de on continuar articulant l'arxiu des de les pràctiques anarxivístiques, les seves possibles fisicitats i noves potències. 

Sobre la fragilitat de l’estat previ: Possibles fisicitats i noves potències de l’an/arxiu és un projecte conceptualitzat i desenvolupat per Ro Caminal, Pau Catà i Balbina Sardà membres de Platform HARAKAT en col·laboració amb Marina Planas del Centre d'Investigació i Cultura Contemporània Casa Planas i el suport de Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma

Innauguració: 7 de Novembre del 2019
Dates: Del 8 de Novembre del 2019 al 12 de Gener del 2020
Lloc: Espai de l’Observatori de Es Baluard Centre d’Art Modern I Contemporani de Palma.


_

Sobre la fragilidad del estado previo: 
Posibles fisicidades y nuevas potencias del an/archivo.

El proyecto Sobre la fragilidad del estado previo: Posibles fisicidades y nuevas potencias del an/archivo nace de la necesidad de reflexionar sobre los archivos en estado previo, aquel en el que, por diferentes motivos, el archivo resta en las periferias de su posible interés, en un tiempo y un espacio alejado de su funcionalidad predeterminada. Sobre la fragilidad del estado previo pone la atención en el archivo anterior a su gestión, clasificación y cuantificación. A partir de las propuestas de Pedro G Romero, Edu Comelles, Ricardo Pérez-Hita, Francesca Masoero, Nabil Djedouani, Marina Planas i Marta Sesé el proyecto muestra el resultado provisional de un diálogo que se articula desde puntos de partida, que aun y siendo heterogéneos, conforman una constelación de propuestas y respuestas desde donde continuar articulando el archivo desde las prácticas anarchivísticas, sus posibles fisicidades y nuevas potencias.

Sobre la fragilidad del estado previo: Posibles fisicidades y nuevas potencias del an/archivo es un proyecto conceptualizado y desarrollado por Ro Caminal, Pau Catà y Balbina Sardà miembros de Platform harakat en colaboración con Marina Planas del Centre d'Investigació i Cultura Contemporània Casa Planas con el apoyo de Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma.

Inauguración: 7 de Noviembre del 2019
Fechas: Del 8 de Noviembre del 2019 al 12 de Enero del 2020
Lugar: Espai de l’Observatori de Es Baluard Centre d’Art Modern I Contemporani de Palma.

_

On the fragility of the pre-state:
Possible physicalities and new empowerments of the an/archive

The project On the fragility of the pre-state: Possible physicalities and new empowerments of the an/archive is born from the need to reflect on the archives in a previous state, that in which, for different reasons, the archive remains in the peripheries of its possible interest, in a time and space away from its default functionality. Thus On the fragility of the pre-state puts the attention in the archive prior to its management, classification and quantification. Based on the proposals made by Pedro G Romero, Edu Comelles, Ricardo Pérez-Hita, Francesca Masoero, Nabil Djedouani, Marina Planas i Marta Sesé the project shows the provisional result of a dialogue. This dialogue articulates from a heterogeneity of starting points, which create a constellation of proposals from where to continue articulating the archive through anarchivistic practices, its possible physicalities and new empowerments.

Opening: 7th November 2019
Dates: 8th November 2019 to 12th January 2020
Place: Espai  l’Observatori at  Es Baluard Centre d’Art Modern I Contemporani de Palma.