Created by Templates Zoo

edu comelles

Rèplica

Fusta, Feltre, Altaveus, composició generativa.

Dimensions variables.

 

 

_

La natura té el seu ritme intern, de vegades perceptible, com el cant d'insectes a l'estiu i de vegades imperceptible com les oscil·lacions estacionals del cabal dels rius. Tots ells formen un paisatge sonor en constant moviment marcant el ritme del temps. 

Rèplica vol crear un paisatge sonor que imite els ritmes interns de la natura per a crear una composició basada en ritmes, estructures repetitives i conjunts harmònics de sons que conviuen en l'espai. En comptes d'emprar sons de la natura, aquesta instal·lació sonora empra sons extrets d'una única font sonora per a crear un paisatge sonor a partir d'un únic instrument sotmès a un escrutini quirúrgic. El ritme el marca el silenci i el recolliment, oferint al visitant una experiència immersiva tranquil·la i allunyada d'estridències. 

Rèplica és un conversa entre sons que dialoguen entre ells, sons diferents i iguals, parlant, convivint i replicant-se els uns als altres en un ball infinit i sense fi.

_

Nature has its internal rhythm, sometimes percibeable, as insect singing in summer and sometimes imperceptible or as a seasonal oscillations of the river flow. All of them form a soundscape in constant motion marking the pace of time.

Replica wants to create a soundscape that imitates the internal rhythms of nature to create a composition based on rhythms, repetitive structures and harmonic ensembles of sounds that coexist in space. Instead of using sounds of nature, this sound installation uses sounds extracted from a single sound source to create a sound landscape from a single instrument subject to surgical scrutiny. The rhythm is marked by silence, offering the visitor a quiet immersive experience far from stridence.

Replica is a conversation between sounds that dialogue with each other, different and equal sounds, speaking, conviving and replicating each other in an endless and endless dance. 

_

_

_

_

Credits: 

Obra produïda dins del Festival d'Intervencions Efímeres A Cel Obert celebrat a Tortosa (Terres de l'Ebre) els dies 7, 8 i 9 d'Octubre de 2022. L'obra s'exposa al Pati del Palau Oriol, dins del Conservatori de Música de Tortosa. 

Idea, concepte i disseny: Edu Comelles.

Registre de so original: Rafa Ramos Sania.

_

Agraiments:  

Daniel Fauste, Eva Fauste, Rafa Ramos Sania.