Created by Templates Zoo

edu comelles

Paterna Lloc de Perpetració i Memòria | L'Etno | Disseny de So


_
 
A partir de l'arxiu sonor que estic desenvolupant amb L'Etno Museu Valencià d'Etnologia, he fet el disseny sonor per a l'expo "Fosses del Franquisme". S'ha auscultat el subsòl del cementiri de Paterna i s'ha audificat l'evolució històrica del seu paisatge sonor.

>>>>
https://letno.dival.es/ca/exposicion/exposicio-temporal/les-fosses-del-franquisme